Mordy

102 km Warszawy, 1779 mieszkańców. „Słownik poprawnej polszczyzny” podaje, że mieszkańcy pochodzą z Mordów. Niektórzy z nich jednak wolą być z Mord. Aby wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej, są plany postawienia na skwerku herbu miasta w 3D (Panna na niedźwiedziu).