Gościno

127 km od Szczecina, 2 411 mieszkańców. Na przykościelnym skwerze znajduje się Kamień Katarzyny, z którym łączy się legenda opowiadana w kilku wersjach. Z gminy Gościno wywodzą się ogórki kołobrzeskie, do których produkcji wykorzystywana jest woda z odkrytych w VII-VIII w. kołobrzeskich źródeł solankowych.