Prabuty

93 km do Gdańska, 8 735 mieszkańców. W mieście można podziwiać zamek, katedrę oraz część murów miejskich razem basztami i bramą kwidzyńską. Włodzimierz Wiśniewski, mieszkaniec Prabut, na ruinach zamku Biskupów Pomezańskich zbudował makietę miasta w skali 1:16.