Ciężkowice

97 km od Krakowa, 2 454 mieszkańców. Największa atrakcja turystyczna to Skamieniałe miasto – wąwozy i ostańce z piaskowca owiane są legendami o czarownicach i rycerzach. Wśród starszych mieszkańców jedna z części miasta funkcjonuje nieformalnie jako osiedle Zazdrość – ślad po skomplikowanych stosunkach polsko-żydowskich.