Nowogrodziec

155 km od Wrocławia, 4 237 mieszkańców. Miasto dobrego garncarstwa chełpi się największym garnkiem, przed Urzędem Miejskim. Słynie kulinarnymi świętami, lipcową "Pieczenicą”, wrześniowym "Świętem chleba" i sierpniowym jarmarkiem, podczas którego wypieka się największą "bałkańską pitę" oraz festiwalem muzyki klasycznej Józefa Ignacego Schnabla.