RAPORT

Pobierz raport z badania ilościowego i jakościowego na temat życia codziennego w najmniejszych polskich miastach. (format pdf, 102 strony)

raport