Olecko

109 km do Białegostoku, 16 448. Olecko jest Europejskim Miastem Sportu a jego centrum stanowi jezioro. Bogata, ewangelicka historia miasta leży pogrzebana na zaniedbanym i traktowany jako park cmentarzu – położonym także w centrum miasta.